Webb-app till Advisory Business Arena

Advisory Business Arena i Växjö valde Bizkit för att bygga en smart lösning som hanterar bokningar av sitt service- och tjänsteutbud för sina hyresgäster och medlemmar i affärsnätverket.

Advisory Business Club i Växjö är ett företagsnätverk där medlemmar på ett enkelt sätt kan umgås, skapa relationer och göra affärer. Affärsnätverket huserar i det nybyggda kontorshotellet Advisory Business Arena, ett stenkast från Helgasjön och de natursköna områdena runt Evedal. Tanken har redan från start varit att erbjuda en mycket attraktiv mötesplats och erbjuder allt från genomtänkta konferenslokaler till padel för sina nätverks-medlemmar och hyresgäster. Bakom satsningen står bolagen Pergitus Invest, Advisory, Växjö Färg & Tapet och Service & Klimat. 

Du möts av engagemanget och visionen att skapa en miljö som förenar intressen, affärer och hälsa direkt i dörren. Ett par steg till och du möts av en business lounge, spa och relax, 3 padelbanor. Över entréplan hittar du fler lounge-ytor, konferensrum och kontorsutrymmen för hyresgäster. I fastigheten hittar du även Kiropraktor Malin Härlin.

Vid det här laget så står det ganska klart att det är en mängd olika faciliteter och tjänster som behöver göras bokningsbara på ett enkelt sätt för kunder, hyresgäster och medlemmar.

Projektets tidiga skede

VSAP (bolaget som ligger bakom satsningen) och Bizkit påbörjade en dialog och konstaterade snabbt att här krävs det en smart lösning för att förenkla och tillgängliggöra det stora utbudet av faciliteter som erbjuds. Även bakomliggande administration behöver effektiviseras för att resurser kan fördelas på vidareutveckling av det unika konceptet. 

I slutändan så identifierade vi även hur viktigt kommunikationen är, att olika budskap når rätt mottagare med rätt information. Behovet av information beror helt på du om du är nätverksmedlem, hyresgäst eller extern kund/partner.

Utformning av en kravspecifikation

En kravspecifikation konkretiserades tillsammans och de olika behoven klassades utifrån den klassiska MosCoW-modellen. I en första lanserings-version hamnade alla önskemål om funktioner som måste vara med. Funktioner som bör vara med ligger i nästkommande version samt de funktioner skulle kunna vara med hamnar vid sidan för att planeras in längre fram. Att tänka utifrån de här aspekterna hjälper oss mycket i våra projekt och att hitta en rimlig nivå för att kunna lansera. Dessutom blir arbetet enklare med att estimera resursåtgång och slutligen ger det en tydligare kostnadsbild.

Behovsbaserad lösning - en webbapplikation!

Vi på Bizkit satte igång med att utforma ett lösningsförslag för att möta önskemålen. I vårt förslag använder vi ett modulbaserat, egenutvecklat ramverk för att hantera olika funktioner och användarnivåer. Syftet med att applicera vårt egna ramverk är att få en snabb och anpassningsbar miljö som används för backend-administration av kunden. Vårt ramverk är i stor utsträckning väldigt standardiserat vilket också minskar behovet av anpassningar. Ramverket har även ett API som möjliggör utbyte av data till och från andra system. 

Ovanpå ramverket ligger ett presentationslager med ett mobile first-tänk då användaren främst kommer att använda det publika gränssnittet som en mobilapp. För att få maximal prestanda och snabbhet så har inte något CMS implementerats separat utan en enklare editor från en av våra moduler i ramverket. Från ramverket publiceras innehållet. Presentationslagret är sedan åtkomligt via en vanlig webbserver med en inpekad, publik URL.

Vidareutveckling tillsammans som partners

I våra workshops framkom mycket framtida funktionalitet som bidrar till en ännu bättre upplevelse för användaren. I dagsläget så finns det begränsade möjligheter att arbeta med notifieringar av tillgängliga tider eller publicering av nytt innehåll såsom event. Ett funktionsområde som har inkluderats i en senare version av lösningen. Utöver det så har vi tillsammans identifierat ett behov av att kunna integrera tjänster som tillhandahålls av externa partner. En integration är här möjlig tack vare att det finns ett API att arbeta med.